ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนบ้านพรานนก
รหัสทะเบียน : 1-10-20-05/1-0003
ที่อยู่ : เลขที่ 507/9 หมู่ที่ ถนน อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตเขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 028668917
โทรสาร : 024128593
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสาวฐิติรัตน์ นิจประกิจ
2. นางโกสุม บุตรประเสริฐ
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,683,723 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย