ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนนครคาวบอย
รหัสทะเบียน : 1-10-20-05/1-0002
ที่อยู่ : เลขที่ 124/11 หมู่ที่ ถนน แขวงบ้านช่างหล่อ เขตเขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0879170789
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายนคร ศรีนวล
2. นางสาววรรณา นุชเจริญ
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,681,979 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย