ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนงามตา สุคนธบำบัด
รหัสทะเบียน : 1-10-20-05/1-0001
ที่อยู่ : เลขที่ 120/123 หมู่ที่ ถนน rikood แขวงบ้านช่างหล่อ เขตเขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 024127736
โทรสาร : 024122903
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายสมชัย รุ่งวรรณรักษ์
2. นางสาวกฤษณา ติ่งบุญญา
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,681,979 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย