ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกาลฎา
รหัสทะเบียน : 1-10-19-07/1-0011
ที่อยู่ : เลขที่ 57/5 หมู่ที่ ถนน ราชพฤกษ์ แขวงบางเชือกหนัง เขตเขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0813479984
โทรสาร : 021574719
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสาวฐณัฐฎา วิศัลยพงศ์
2. นายฉัตรณรงค์ พุ่มทอง
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,683,742 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย