ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนบ้านหัตถกรรม
รหัสทะเบียน : 1-10-19-05/1-0003
ที่อยู่ : เลขที่ 41/35 หมู่ที่ 7 ถนน แขวงตลิ่งชัน เขตเขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0869741492
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายสุรชัย รุณบุญรอด
2. นางเบญจมาศ สุริวรรณ
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,681,987 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย