ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรตลาดน้ำคลองลัดมะยม
รหัสทะเบียน : 1-10-19-05/1-0002
ที่อยู่ : เลขที่ 24/2 หมู่ที่ 15 ถนน บางระมาด แขวงบางระมาด เขตเขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 028879136
โทรสาร : 028878975
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายสุรัชต์ สิงห์ซื่อ
2. นางสาวคำฟอง ทองทึง
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,681,984 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย