ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนบูรพาผ้าไทย
รหัสทะเบียน : 1-10-19-05/1-0001
ที่อยู่ : เลขที่ 63/290 หมู่ที่ 1 ถนน บรมราชชนนี แขวงบางระมาด เขตเขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 024224065
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสาวศรัญญา แก้วคำแสน
2. นายภูวดล เพชรชู
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,681,984 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย