ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนร่มโพธิ์ทอง
รหัสทะเบียน : 1-10-19-04/1-0002
ที่อยู่ : เลขที่ 26 หมู่ที่ ถนน ซอยปากน้ำกระโจมทอง 31 แขวงบางพรม เขตเขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 028657178
โทรสาร : 028657178
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางหงสมนต์ นวภิรมย์โสภณ
2. นายวรากิจ ร่มพูลทอง
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,681,935 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย