ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงวิถีถิ่นบ้านแม่จวบ
รหัสทะเบียน : 1-10-19-03/1-0013
ที่อยู่ : เลขที่ 77 หมู่ที่ ถนน บรมราชชนนี ซอย 79 แขวงฉิมพลี เขตเขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0812690183
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายมณฑล แอบเนียม
2. นายทวีศักดิ์ กลิ่นขจร
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,683,740 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย