ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนผักสามัคคี
รหัสทะเบียน : 1-10-19-03/1-0002
ที่อยู่ : เลขที่ 7/7 หมู่ที่ 5 ถนน สวนผัก แขวงฉิมพลี เขตเขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 028842822
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางโสภา บุญเพ็ชร์
2. นางสาวกมลพรรณ บุญเพ็ชร์
    ҹ͡
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,683,727 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย