ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรคุณยายบุญเรือน
รหัสทะเบียน : 1-10-19-03/1-0001
ที่อยู่ : เลขที่ 11 หมู่ที่ 2 ถนน แขวงฉิมพลี เขตเขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 028862610
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายวิชัย จิรฤกษ์มงคล
2. นางอัจฉรา กิตติมงคลสุข
ҹعäسºح͹     Vichai1294@hotmail.com
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,683,725 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย