ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนจงรักษ์ขนมไทย
รหัสทะเบียน : 1-10-19-02/1-0006
ที่อยู่ : เลขที่ 10/8 หมู่ที่ 11 ถนน สวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตเขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 028242484
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายวิทยา จงรักสานติ
2. นายธงชัย ต้นสายเพ็ชร
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,683,694 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย