ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแมบ้านช่างเหล็ก-เรไร
รหัสทะเบียน : 1-10-19-01/1-0001
ที่อยู่ : เลขที่ 464/2 หมู่ที่ ถนน แขวงคลองชักพระ เขตเขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 024100411
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางอุทัยวรรณ ลุทัน
2. นางจิราพร มนต์ไกรเวศย์
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,683,724 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย