ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บรองเท้าเจริญรัก 12
รหัสทะเบียน : 1-10-18-04/1-0002
ที่อยู่ : เลขที่ 48 หมู่ที่ ถนน แขวงคลองต้นไทร เขตเขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 028622577
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายธรกร จันทร์ศรี
2. นางสาวประไพ เช้าเจริญ
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,683,742 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย