ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนเจริญนคร20
รหัสทะเบียน : 1-10-18-03/1-0013
ที่อยู่ : เลขที่ 27 หมู่ที่ ถนน แขวงบางลำภูล่าง เขตเขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายมนัสพงศ์ อาภัศราพงศ์
2. นายกรกช ทิพย์รักษา
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,681,989 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย