ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเจริญรัถ 5
รหัสทะเบียน : 1-10-18-02/1-0001
ที่อยู่ : เลขที่ 90 หมู่ที่ ถนน แขวงคลองสาน เขตเขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 024396574
โทรสาร : 024396574
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางนาง จันทะมาน
2. นางชาลี พุกอั้ว
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,683,740 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย