ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนภาวดี
รหัสทะเบียน : 1-10-16-02/1-0013
ที่อยู่ : เลขที่ 40/34 หมู่ที่ ถนน แขวงวัดท่าพระ เขตเขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0890474960
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสาวสุภาวดี แย้มงามเหลือ
2. นางสาวปิยะรัตน ลครวงศ์
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,682,006 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย