ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนบ้านขนมบดิน เขตธนบุรี
รหัสทะเบียน : 1-10-15-03/1-0001
ที่อยู่ : เลขที่ 78 หมู่ที่ ถนน แขวงบางยี่เรือ เขตเขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 024663907
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางยุพิน น้อยปลา
2. นางสุนีย์ ฆ้องวงษ์
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,682,017 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย