ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนประสานมิตร
รหัสทะเบียน : 1-10-15-02/1-0013
ที่อยู่ : เลขที่ 228/2 หมู่ที่ ถนน แขวงหิรัญรูจี เขตเขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0846652395
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางพิมพ์ใจ สุขเกษม
2. นางสาวมุทิตา จอกแก้ว
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,683,719 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย