ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านชุมชนอินทามะระ (ลับแล)
รหัสทะเบียน : 1-10-14-01/1-0001
ที่อยู่ : เลขที่ 88/31 หมู่ที่ 13 ถนน แขวงสามเสนใน เขตเขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 026154853
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางบุญเจือ คำภักดี
2. นางประทุม สีหราช
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,683,719 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย