ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนทวีโชค เขตสัมพันธวงศ์
รหัสทะเบียน : 1-10-13-03/1-0001
ที่อยู่ : เลขที่ 2148 หมู่ที่ 1 ถนน แขวงตลาดน้อย เขตเขตสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 022362425
โทรสาร : 022362492
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางอัมพร อาภาวุฒิชัย
2. นางสาวไข่มุก ศุภหัตถานุกุล
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,683,706 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย