ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนถุงกระเป๋าลดโลกร้อน
รหัสทะเบียน : 1-10-13-02/1-0001
ที่อยู่ : เลขที่ 248 หมู่ที่ ถนน จักรวรรดิ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตเขตสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 022214480
โทรสาร : 022214480
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายสราวุธ ธวัชชัยนุวัตร
2. นางสาวจันทิรา พรหมกสิกร
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,682,039 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย