ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรแขวงขุมทอง
รหัสทะเบียน : 1-10-11-06/1-0010
ที่อยู่ : เลขที่ 357 หมู่ที่ ถนน แขวงขุมทอง เขตเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายประเมิน สวนสมุทร
2. นายไพทูล สวนสมุทร
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,683,727 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย