ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนเกษตรอยู่ดีมีสุข
รหัสทะเบียน : 1-10-11-03/1-0010
ที่อยู่ : เลขที่ 98/45 หมู่ที่ ถนน แขวงคลองสามประเวศ เขตเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0951596698
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายชยภัทร์ เทพย์ปฏิพัธน์
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,683,756 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย