ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนชุดผ้าปูที่นอนมายดรีมพูนสินธานี 3
รหัสทะเบียน : 1-10-11-02/1-0008
ที่อยู่ : เลขที่ 253/197 หมู่ที่ 3 ถนน แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 029183751
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสาวปวลีย์รัตน์ เพ็ชรอ่อน
2. นางอำนวย เผือกสม
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,683,710 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย