ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนคนรักหัวตะเข้
รหัสทะเบียน : 1-10-11-01/1-0013
ที่อยู่ : เลขที่ 294 หมู่ที่ ถนน แขวงลาดกระบัง เขตเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0837714111
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางอำภา บุณยเกตุ
2. นายสุวัฒน์ พรหมมณีรัตน์
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,683,755 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย