ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านลานบุญ
รหัสทะเบียน : 1-10-11-01/1-0002
ที่อยู่ : เลขที่ 19/44 หมู่ที่ 6 ถนน แขวงลาดกระบัง เขตเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 023260234
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางจำเริญ ยังเจริญ
2. นางจินดา คล่องยันต์
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,682,050 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย