ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านแสงตะวัน
รหัสทะเบียน : 1-10-11-01/1-0001
ที่อยู่ : เลขที่ 267 หมู่ที่ 4 ถนน แขวงลาดกระบัง เขตเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 023269207
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางวาสนา กาญจนสินธ์
2. นางวรนุช ผดุงพันธ์
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,682,049 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย