ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนMINBURI SOUVERNIR
รหัสทะเบียน : 1-10-10-02/1-0029
ที่อยู่ : เลขที่ 326/20 หมู่ที่ 7 ถนน แขวงแสนแสบ เขตเขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0817516529
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางวาสนา วาโจ
2. นางสาวพรรณนิภา อินทิสิทธิ์
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,681,988 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย