ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนมัลเบอร์รี่ บางกอก
รหัสทะเบียน : 1-10-10-02/1-0026
ที่อยู่ : เลขที่ 19 หมู่ที่ ถนน แขวงแสนแสบ เขตเขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0947781847
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสาวอิสรีย์ นิตยสมบูรณ์
2. นางสาวกานดา โต๊ะถึง
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,683,729 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย