ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรภราดรพัฒนา
รหัสทะเบียน : 1-10-10-02/1-0009
ที่อยู่ : เลขที่ 24 หมู่ที่ 5 ถนน แขวงแสนแสบ เขตเขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0852454980
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสุชาดา เหล็กเพ็ชร์
2. นางทองคำ อามีน
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,681,940 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย