ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนบ้านแว่นตาฟ้าใส
รหัสทะเบียน : 1-10-10-01/1-0027
ที่อยู่ : เลขที่ 5/21 หมู่ที่ 7 ถนน แขวงมีนบุรี เขตเขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 029167291
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสาวกชกร หมิ่งทอง
2. นายสุวัฒนชัย อยู่คงธรรม
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,683,697 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย