ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนไฟว์สตาร์
รหัสทะเบียน : 1-10-10-01/1-0001
ที่อยู่ : เลขที่ 74/413 หมู่ที่ ถนน รามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตเขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 029786950
โทรสาร : 029786673
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางพรรณพร ชาญภิญโญ
2. นายพรชัย ลีสถาน
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,681,981 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย