ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนณัฐธนาพานิช
รหัสทะเบียน : 1-10-09-05/1-0006
ที่อยู่ : เลขที่ 15 หมู่ที่ ถนน สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตเขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0890399367
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสาวณัฐธนา วิริยะภาค
2. นางสาวอรัญญา มุ่งประสพสุขี
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,682,006 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย