ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์กระดาษสา,ใบยางทุ่งสาธิต 78
รหัสทะเบียน : 1-10-09-05/1-0001
ที่อยู่ : เลขที่ 1618 หมู่ที่ ถนน สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตเขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 027464236
โทรสาร : 027464237
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางบุญส่ง พรหมมนตรี
2. นางสาวฤชุดา บัวใหญ่รักษา
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,682,004 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย