ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านชุมชนพัฒนาบ่อนไก่
รหัสทะเบียน : 1-10-07-04/1-0010
ที่อยู่ : เลขที่ 3/181 หมู่ที่ ถนน พระราม 4 แขวงลุมพินี เขตเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0839992038
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสาวหนูบาง โพงศรี
2. นางสาวสุรีภรณ์ ตางาม
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,682,099 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย