ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนสุขสันต์ 26
รหัสทะเบียน : 1-10-06-01/1-0001
ที่อยู่ : เลขที่ 2169 หมู่ที่ ถนน แขวงคลองจั่น เขตเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 025190153
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายอมร คุณะจันทร์
2. นางสาวสุจิตรา สระขุนทด
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,683,751 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย