ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์กู้เศรษฐกิจ
รหัสทะเบียน : 1-10-05-08/1-0004
ที่อยู่ : เลขที่ 2/34 หมู่ที่ 9 ถนน แขวงท่าแร้ง เขตเขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 025190930
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสาวศิริพร ตันติวัฒนา
2. นางสาวน้ำเพชร ฉิ่มพานิช
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,683,709 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย