ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนเห็ดฟางบางเขน
รหัสทะเบียน : 1-10-05-02/1-0010
ที่อยู่ : เลขที่ 111 หมู่ที่ ถนน แขวงอนุสาวรีย์ เขตเขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0649526858
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางอุบล ทองมิ่ง
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,681,977 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย