ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนเจริญรักษ์
รหัสทะเบียน : 1-10-04-04/1-0010
ที่อยู่ : เลขที่ 10 หมู่ที่ ถนน แขวงบางรัก เขตเขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0861767052
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายธวัลรักษ์ จิรนิยมพัชร์
2. นางสาวสมจิตร โต๊ะทอง
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,683,707 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย