ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรคู้ฝั่งเหนือ
รหัสทะเบียน : 1-10-03-06/1-0017
ที่อยู่ : เลขที่ 57/3 หมู่ที่ 8 ถนน แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0996817406
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายประดิษฐ์ พิพิธชวนชม
2. นางแพรว เจริญผล
3. นายทิวาพร สูนย์สาทร
4. นายวัฒนา สีสังข์
5. นางพิกุล พิพิธชวนชม
6. นางสาวบุญสม เจ๊ะมะ
7. นางน้อย ต๊ะปัญญา
8. นางสาวทุเรียน พานทิม
9. นายอนันต์ เจริญผล
10. นายศิริพงศ์ ผาสุขจิตต์
11. นายสุรพล อินทร์เพ็ง
12. นายธีรภัทร สุนทราลักษณ์
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,683,697 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย