ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรชีวิตใหม่
รหัสทะเบียน : 1-10-03-05/1-0018
ที่อยู่ : เลขที่ 18 หมู่ที่ 4 ถนน แขวงโคกแฝด เขตเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0850192799
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายสำเริง กังวาฬ
2. นางวีลา รัสมี
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,681,985 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย