ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนฮาลาลฟ้าใสห่วงใยสุขภาพ
รหัสทะเบียน : 1-10-03-05/1-0006
ที่อยู่ : เลขที่ 40/3 หมู่ที่ 7 ถนน แขวงโคกแฝด เขตเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0859534759
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสาวสำราญ แปงไสสงค์
2. นายอนันต์ สหัสรังสิกุล
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,683,711 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย