ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพนวดเพื่อสุขภาพเขตหนองจอก
รหัสทะเบียน : 1-10-03-05/1-0001
ที่อยู่ : เลขที่ 35/4 หมู่ที่ 7 ถนน เชื่อมสัมพันธ์ แขวงโคกแฝด เขตเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 025432289
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายประสพ มะสกุล
2. นางอามีนะห์ หมัดเลาะ
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,681,949 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย