ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนเรือนรักษ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพหนองจอก
รหัสทะเบียน : 1-10-03-04/1-0003
ที่อยู่ : เลขที่ 82/7 หมู่ที่ 9 ถนน แขวงคลองสิบสอง เขตเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0897722259
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางพัชรนันท์ อรุณสันติวงศ์
2. นางสุดาพร แสงสวาสดิ์
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,683,739 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย