ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนแผ่นดินทองนูรุดดีนพัฒนา
รหัสทะเบียน : 1-10-03-02/1-0018
ที่อยู่ : เลขที่ 40/4 หมู่ที่ 1 ถนน แขวงหนองจอก เขตเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0961945447
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางดาราวรรณ วิไลวรรณ
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,681,924 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย