ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนJESSEKA
รหัสทะเบียน : 1-10-03-02/1-0017
ที่อยู่ : เลขที่ 20/152 หมู่ที่ 10 ถนน มิตรไมตรี แขวงหนองจอก เขตเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0800970215
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางอริษา โลหะอุดม
2. นางวาสนา ล่องสมุทร
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,683,758 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย