ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนปลูกบุญ
รหัสทะเบียน : 1-10-03-02/1-0016
ที่อยู่ : เลขที่ 30/8 หมู่ที่ 9 ถนน แขวงหนองจอก เขตเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 029896465
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสาวรวันดา จันทร์วิเศษ
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,682,132 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย