ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะแกะสู่ระบบฮาลาลหนองจอกมิตรไมตรี 14
รหัสทะเบียน : 1-10-03-02/1-0015
ที่อยู่ : เลขที่ 5/4 หมู่ที่ 11 ถนน มิตรไมตรี 14 แขวงหนองจอก เขตเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 025482359
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายรุ่งนที ปัญญาดี
2. นายชาตรี พรพินนท์
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,683,758 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย