ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา
รหัสทะเบียน : 1-10-03-01/1-0010
ที่อยู่ : เลขที่ 32 หมู่ที่ 7 ถนน แขวงกระทุ่มราย เขตเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0846562862
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสาวฟาริดา สรกล
2. นายปรีชา ยงมาลี
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,645,339 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย